هزینه پروژه راه اندازی کارخانه سیمان کوره دوار در ایران